PHOTO GALLERY

DSCF2670.jpg

Rain 

 

Photographer: Takeshi Ishikawa, Shunsuke Matsunaga, Kyosuke Hamao, Shoko s, Takumi Sekiguchi, Yume Katsumi, Shingo chill

This month's theme is "Rain".We hope you enjoy the photos taken with each member's interpretation.