top of page

PHOTO GALLERY

DSCF2670.jpg

Rain 

 

Photographer: Takeshi Ishikawa, Shunsuke Matsunaga, Kyosuke Hamao, Shoko s, Takumi Sekiguchi, Yume Katsumi, Shingo chill

This month's theme is "Rain".We hope you enjoy the photos taken with each member's interpretation.

bottom of page